OSOBNÍ KONZULTACE

ČASTÁ TÉMATA, KTERÝM SE MŮŽEME VĚNOVAT

  • ŘEŠENÍ STRESOVÉ ZÁTĚŽE
  • PŘIJETÍ SVÉHO TĚLA
  • NEGATIVNÍ VZTAH K JÍDLU
  • ŘEŠENÍ OMEZUJÍCÍCH EMOČNÍCH NASTAVENÍ
  • HARMONIZACE VNITŘNÍHO DÍTĚTE
  • PRÁCE S VNITŘNÍM KRITIKEM
  • STRACHY A ÚZKOSTI
  • SEBEHODNOTA, SEBEVĚDOMÍ, SEBEÚCTA


Úvodní osobní konzultace trvají zpravidla 2 hodiny ( 1500,- Kč)

KONTAKT