OSOBNÍ KONZULTACE

ČASTÁ TÉMATA, KTERÝM SE MŮŽEME VĚNOVAT

  • ŘEŠENÍ STRESOVÉ ZÁTĚŽE
  • PŘIJETÍ SVÉHO TĚLA
  • NEGATIVNÍ VZTAH K JÍDLU
  • ŘEŠENÍ OMEZUJÍCÍCH EMOČNÍCH NASTAVENÍ
  • HARMONIZACE VNITŘNÍHO DÍTĚTE
  • PRÁCE S VNITŘNÍM KRITIKEM
  • STRACHY A ÚZKOSTI
  • SEBEHODNOTA, SEBEVĚDOMÍ, SEBEÚCTA
  • PRENATÁLNÍ TERAPIE


Osobní konzultace trvají zpravidla 2 hodiny ( 1200,- Kč), prenatální terapie trvá 3 - 4h 

KONTAKT