O SILNÉ NADVÁZE


NAŠE TRÁPENÍ S JÍDLEM NÁS ZBAVUJE NAŠÍ OSOBNÍ SÍLY A BRÁNÍ NÁM V TOM, ABYCHOM SVOJI SÍLU A ENERGII SMĚŘOVALI TAM, KDE JE JÍ SKUTEČNĚ V NAŠEM ŽIVOTĚ ZAPOTŘEBÍ. 

POJĎTE ZAČÍT SKUTEČNĚ DOBŘE JÍST... SKUTEČNÉ JÍDLO 

POMOHU VÁM PROZKOUMAT VAŠE OSOBNÍ SPOJENÍ S JÍDLEM, POMOHU VÁM PROPUSTIT STRACHY, POCITY VINY A STARÉ OMEZUJÍCÍ NÁVYKY.

POMOHU VÁM, ABYSTE SE NAUČILI S DŮVĚROU A LÁSKYPLNOSTÍ ZACHÁZET SE SVÝM TĚLEM. MÁ TO SMYSL...TENTOKRÁT NEBUDEME BOJOVAT... ŽÁDNÁ SILÁCKÁ PŘEDSEVZETÍ... VYTVOŘÍME SI NÁŠ ZÁMĚR... UMLČÍME SVÉHO VNITŘNÍHO KRITIKA...ŽÁDNÉ TRESTÁNÍ TĚLA JÍDLEM NEBO NEJEZENÍM... ŽÁDNÉ TRESTÁNÍ PŘEHNANÝM CVIČENÍM... BUDEME ZLEHKA NAŠLAPOVAT... VYLEPŠÍME JÍDELNÍČEK... KDYŽ ZAKOPNEME, PŮJDEME STÁLE VPŘED...BEZ VÝČITEK... BUDEME TRPĚLIVÍ K SOBĚ I SVÉMU TĚLU. I PO MALÝCH KRŮČCÍCH DOJDEME K VELKÝM VĚCEM...Tato stránka je ve výstavbě...

TĚLESNÁ HMOTNOST A TVAR TĚLA NEBYLA, NENÍ A NIKDY NEBUDE MĚŘÍTKEM  SEBEHODNOTY. NENÍ DŮLEŽITÉ VYHOVOVAT STANDARTNÍM NORMÁM, ALE DŮLEŽITÉ JE NAUČIT SE BÝT ŠŤASTNÝ I S PÁR KILY NAVÍC. NAUČIT SE MÍT RÁD, MÍT RÁD SVÉ TĚLO, MÍT RÁD JÍDLO A HLEDAT ČINNOSTI, KTERÉ MI DĚLAJÍ RADOST A NAPLŇUJÍ SRDCE ŠTĚSTÍM.

KONTAKT