Fen kineziologie

Co je FEN kineziologie?

Pomocí této terapeutické metody hledáme PRVOTNÍ příčiny problémů daného člověka, které mu brání svobodně žít a tvořit ve všech oblastech života. Z charakteru své profese se nejvíce věnuji kineziologicky výživě, všemu co se týká jídla a omezujícím návykům ( zlozvykům). Dále také osobním postojem k sám sobě a vztahu k ostatním, rodině. Ano i tyto oblasti našeho života a to, jak se v nich cítíme se velmi výrazně podepisují na našem způsobu jedení. Jíme málo, jsme přetížení, vystresovaní,  kontrolujeme se v jídle, vytváříme na sebe tlak pomocí jídla, nedůvěřujeme jídlu, nedůvěřujeme svému tělu, máme podváhu, nadváhu, dráždivý tračník, střevní záněty, zácpu, alergie, poruchy imunity.

FEN kineziologie pracuje s omezujícími mentálními vzorci, negativními přesvědčeními a strachy, které nám nedovolí jít vpřed, dělat změny v životě, které si přejeme a které nás drží v zajetí našich starých vzorců, které jsme získali od svých rodičů a na naší cestě životem.

Jak probíhá FEN kineziologie?

Přinesete si téma, na kterém chcete popracovat - není třeba u problémů zacházet do podrobností. Spolu najdeme a pomocí svalového testu určíme dílčí kroky a řešení.

Jemně vás držím za předloktí  a jemnými přítlaky zjišťuji odezvu vašeho těla ( svalový test) - ano /ne. Příčiny čteme v emoční tabulce uvědomění a ze stejné tabulky hledáme řešení a opět pomocí rukou ukládáme. 

Co mohu řešit pomocí FEN kineziologie? 

TESTOVÁNÍ POMOCÍ SVALOVÉHO TESTU

 • POTRAVINOVÉ HYPERSENZITIVITY A INTOLERANCE
 • STRAVOVACÍ TYPOLOGIE ( typ proteinový, nízkosacharidový, smíšený,...)

 • VHODNOST KONKRÉTNÍHO ALTERNATIVNÍHO STRAVOVÁNÍ

 • VHODNOST VAŠICH KONKRÉTNÍCH POTRAVINOVÝCH DOPLŇKŮ

ČASTÁ TÉMATA, KTERÁ ŘEŠÍME

 • SEBEPŘIJETÍ, SEBEÚCTA, SEBEHODNOTA, SEBEVĚDOMÍ, SEBELÁSKA
 • POCITY VINY - SEBEZRAZOVÁNÍ, POCITY KŘIVDY, POCITY ZRADY, POCITY PONÍŽENÍ, POCITY ODMÍTNUTÍ,  POCITY ODPUŠTĚNÍ

 • TÉMATA OSOBNÍCH HRANIC, ASERTIVITY

 • VZTAH K SOBĚ ( abych přijal-a, jak to mám, abych byla odpovědný-á za svůj život, abych si dal-a důvěru, abych neměl-a velká očekávání, abych se necítila ukřivděný-á, abych nežil-a v pocitu viny, abych nežil-a v pocitu studu, abych se nepotlačoval-a, abych se nebál-a říct okolí, že to mám jinak

 • VZTAH K JÍDLU ( program nesmím přibrat, abych se nebál-a , lpění- závislost na jídle... )

 • VZTAH K MÉMU TĚLU ( abych respektoval-a limity svého těla, abych přijal-a své tělo, menstruace, ženská cykličnost,...)

 • VZTAH K INTIMITĚ ( abych cítil-a radost a uspokojení při sexu, abych se nestyděl-a, abych důvěřoval-a, abych se nebál-a kontaktu se svým tělem, s tělem partnera-ky )

 • PRACOVNÍ TÉMATA ( abych dokončoval-a svou práci, strach z autority, strach udělat chybu, prokrastinace - odkládání, abych se uměl-a postavit za svůj názor, abych se nezahlcoval-a,...)

 • STRACHY VŠEOBECNĚ ( ZE ZMĚNY, Z LIDÍ, ZE SKUPINY LIDÍ, Z KOLEKTIVU, STRACH Z OČNÍHO KONTAKTU,  ZE SELHÁNÍ, Z ODPOVĚDNOSTI, Z NEPŘIJETÍ,...a další stovky jiných)

 • ZÁVISLOSTI - LPĚNÍ na jídle, na lécích, na alkoholu, kouření, drogách, pornu, sexu, zahlcování se internetem, věcmi, záchvatovité nakupování,...

Je FEN kineziologie bezpečná?

FEN-kineziologie je maximálně bezpečná a nebolí! Je vhodná pro lidi všech věkových kategorií, pro děti, psychicky nemocné, závislé nebo zkrátka pro kohokoliv, kdo má nějaké trápení. 

FEN-kineziologie nespadá do žádného náboženství ani k žádnému filosofickému směru.

…..

NIC V NAŠEM ŽIVOTĚ SE NEDĚJE SAMO OD SEBE, NAŠE ŽIVOTY A TĚLA JSOU PROJEKČNÍMI PLOCHAMI NAŠEHO MYŠLENÍ